Inspecció Tècnica d’Edificis I.T.E.

Completa el següent formulari per obtenir el pressupost. Preus aplicables a la província de Barcelona. Altres zones consultar. IVA i TAXES no incloses. Des del 26 de Febrer de 2011 és vigent el Decret 187/2010, de 23 de Novembre, sobre la inspecció tècnica dels edificis d'habitatges (ITE), que estableix que hauran de passar una revisió obligatòria tots els edificis d'habitatges plurifamiliars que tinguin més de 45 anys, i els que vagin assolint aquesta antiguitat. Aquest decret preveu que l'informe de l'ITE s'elabori seguint uns models normalitzats per la Generalitat de Catalunya. L'ITE és el mitjà que regula l'Administració per tal de verificar que els propietaris mantenen els edificis en un correcte estat de manteniment i ús efectiu. Una ITE es composa de tres parts: La inspecció visual dels elements, entitats, cobertes, patis .... de l'edifici que fa el tècnic encarregat. Si durant aquesta inspecció es detecten deficiències que comportin risc imminent per a les persones, el tècnic ho comunicarà immediatament tant a la propietat com a l'ajuntament perquè s'adoptin les mesures urgents. La redacció de l'informe del ITE i qualificació de l'estat de l'edifici per part del tècnic. Segons les deficiències detectades pot ser necessari la realització d'obres de reparació i el consegüent certificat de final d'obres. El certificat d'aptitud emès per l'Administració. S'estableixen uns terminis màxims per dur a terme la inspecció, amb el següent calendari: Anteriors a 1930: Fins al 31.12.2012 Entre 1931 i 1950: Fins al 31.12.2013 Entre 1951 i 1960: Fins al 31.12.2014 Entre 1961 i 1970: Fins al 31.12.2015 A partir de 1971: Fins al 31 de desembre de l'any en què l'edifici assoleixi els 45 anys d'antiguitat És obligació de la