Completa el següent formulari per obtenir el pressupost. IVA i TAXES no incloses.

La visita es realitza màxim en les 48 hores posteriors a la sol·licitud. Els tràmits posteriors es fan efectius 24 hores després de la visita. La Generalitat té 1 mes per donar resposta a la sol·licitud. Consultar per a disponibilitat.

La visita es realitza màxim en les 48 hores posteriors a la sol·licitud. Els tràmits posteriors es fan efectius 24 hores després de la visita. Consultar per a disponibilitat.

Barcelona | Área Metropolitana
135€

Descompte web 10% 121,5 €

Província de Barcelona
150€

Descompte web 10%
135 €

Barcelona | Área Metropolitana
135 € + 30 € (Urgent)

Descompte web 10%
121,5 € + 30 €

Província de Barcelona
150 € + 30 € (Urgent)

Descompte web 10%
135 € + 30 €

Contracta la la cèdula online

Omple les dades de contacte

Et truquem per concertar hora i dia per fer la cèdula

La cèdula d’habitabilitat és un document administratiu que acredita que un habitatge és apte per ser destinat a residència de les persones i té les condicions tècniques d’habitabilitat, segons la normativa vigent.
La cèdula d’habitabilitat és necessària per:

 • Transmetre un habitatge en venda, lloguer o cessió d’ús, en primera transmissió o en posteriors transmissions.
 • Donar-se d’alta dels serveis d’aigua, electricitat, gas, telecomunicacions i altres serveis.
La cèdula d’habitabilitat pot ser:

 1. De primera ocupació: quan es refereix a habitatges de nova construcció o en aquells casos en què s’ha fet un buidatge de l’edifici i s’ha deixat només la façana.
 2. De primera ocupació de rehabilitació: quan es refereix a habitatges que són el resultat d’una intervenció o procés de rehabilitació o gran rehabilitació (subdivisions, canvi d’ús per crear un habitatge, buidatge de l’habitatge, ampliacions, remuntes).
 3. De segona ocupació: quan es refereix a habitatges que ja existeixen.
La vigència de les cèdules és de:

 1. Cèdules d’habitatges nou/usats amb data d’atorgament anterior a 2004: 10 anys.
 2. Cèdules d’habitatges nous/usats atorgades del 2004 al 2012: 15 anys.
 3. Cèdules a partir de 2013:
  1. Cèdules de primera ocupació: 25 anys.
  2. Cèdules de primera ocupació de rehabilitació: 15 anys.
  3. Cèdules de segona ocupació: 15 anys.
 4. Qualificació definitiva d’un habitatge protegit amb qualsevol règim de protecció pública:
  1. Data de qualificació definitiva anterior al 9/10/09: la qualificació definitiva de protecció oficial substitueix la cèdula d’habitabilitat de primera ocupació.
  2. Data de qualificació definitiva posterior al 9/10/09: la qualificació definitiva de protecció oficial substitueix la cèdula d’habitabilitat de primera ocupació durant un període de 15 anys si la data és anterior al 3/11/12 i de 25 anys si és posterior.
Abans de sol·licitar aquesta cèdula cal saber si l’habitatge té concedida cèdula d’habitabilitat o no i si aquesta està vigent o no. Podeu fer aquesta consulta al 012 tot indicant l’adreça de l’habitatge. Us diran si l’habitatge disposa de cèdula i quan es va concedir.

Cèdula concedida i vigent:

En el cas que estigui concedida i sigui vigent es pot demanar un duplicat a les diferents seus territorials de l’Agència.

Cèdula caducada o d’un habitatge que mai no n’ha tingut:

En aquest cas, s’ha de sol·licitar una nova cèdula. Per això heu de contactar amb un tècnic: arquitecte, arquitecte tècnic/aparellador, o enginyer de l’edificació, per mitjà dels col·legis professionals respectius, per tal que certifiqui l’habitabilitat de l’habitatge amb el model normalitzat corresponent. Depenent de l’any de construcció de l’habitatge i de si va tenir o no cèdula anteriorment, el certificat que cal portar és:

 • Habitatges construïts abans de l’11 d’agost de 1984 o posteriors amb cèdula de primera o segona ocupació atorgada anteriorment per la Generalitat: Certificat d’habitabilitat de segona ocupació.
 • Habitatges construïts amb posterioritat a l’11 d’agost de 1984 sense cèdula d’habitabilitat: Certificat d’Idoneïtat de les Condicions d’Habitabilitat Vigents en la data de finalització de la construcció i de les Condicions de Solidesa i Seguretat actuals.

Informació sobre la cèdula d’habitabilitat (Primera ocupació)
Informació sobre la cèdula d’habitabilitat (Segona ocupació)

A les Oficines locals d’habitatge que gestionen cèdules d’habitabilitat o bé a les seus territorials de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.
El tècnic desenvolupa les següents feines en relació a la Certificació:

 1. La inspecció tècnica de l’habitatge.
 2. Tramitació administrativa de l’expedient.

Consulta recomenacions del Departament de Territori i Sostenibilitat

territori