Completa el següent formulari per obtenir el pressupost. Preus aplicables a la província de Barcelona. Altres zones consultar. IVA i TAXES no incloses.

És edifici o Habitatge unifamiliar
Habitatge Unifamiliar
200€
2 entitats 377,05 €
3 entitats 439,90 €
4 entitats 502,75 €
5 entitats 534,20 €
6 entitats 565,60 €
7 entitats 597,05 €
8 entitats 628,45 €
9 entitats 659,90 €
10 o més entitats CONSULTAR TAULA
10 entitats691,30 €
11 entitats722,75 €
12 entitats754,15 €
13 entitats785,55 €
14 entitats816,95 €
15 entitats848,40 €
16 entitats879,80 €
17 entitats911,25 €
18 entitats942,65 €
19 entitats974,10 €

Contracta la ITE online

Omple les dades de contacte

Et truquem per concertar hora i dia per fer la inspecció

Des del 26 de Febrer de 2011 és vigent el Decret 187/2010, de 23 de Novembre, sobre la inspecció tècnica dels edificis d’habitatges (ITE), que estableix que hauran de passar una revisió obligatòria tots els edificis d’habitatges plurifamiliars que tinguin més de 45 anys, i els que vagin assolint aquesta antiguitat. Aquest decret preveu que l’informe de l’ITE s’elabori seguint uns models normalitzats per la Generalitat de Catalunya.
L’ITE és el mitjà que regula l’Administració per tal de verificar que els propietaris mantenen els edificis en un correcte estat de manteniment i ús efectiu. Una ITE es composa de tres parts:

 1. La inspecció visual dels elements, entitats, cobertes, patis …. de l’edifici que fa el tècnic encarregat. Si durant aquesta inspecció es detecten deficiències que comportin risc imminent per a les persones, el tècnic ho comunicarà immediatament tant a la propietat com a l’ajuntament perquè s’adoptin les mesures urgents.
 2. La redacció de l’informe del ITE i qualificació de l’estat de l’edifici per part del tècnic. Segons les deficiències detectades pot ser necessari la realització d’obres de reparació i el consegüent certificat de final d’obres.
 3. El certificat d’aptitud emès per l’Administració.
S’estableixen uns terminis màxims per dur a terme la inspecció, amb el següent calendari:

 • Anteriors a 1930: Fins al 31.12.2012
 • Entre 1931 i 1950: Fins al 31.12.2013
 • Entre 1951 i 1960: Fins al 31.12.2014
 • Entre 1961 i 1970: Fins al 31.12.2015
 • A partir de 1971: Fins al 31 de desembre de l’any en què l’edifici assoleixi els 45 anys d’antiguitat
És obligació de la propietat conservar i rehabilitar els immobles per tal de mantenir-los en condicions d’ús efectiu i adequat. Com a verificació del compliment d’aquest deure, la propietat és la responsable d’encarregar la Inspecció Tècnica d’Edificis d’habitatges (ITE). En cas de ser necessari, igualment hauran de fer-se càrrec de les obres de reparació per esmenar les deficiències detectades en els terminis indicats.
En el cas d’edificis sotmesos al règim de propietat horitzontal, aquesta obligació recau en els òrgans pertinents de la comunitat. Quan en l’immoble hi hagi més d’una comunitat, es pot dur a terme una inspecció tècnica per cada comunitat.
El tècnic desenvolupa les següents feines en relació a les ITE:

 • La inspecció tècnica que li encarregui la propietat de l’edifici
 • La realització de l’Informe d’Inspecció Tècnica i visats al Col·legi Professional.
 • Tramitació administrativa de l’expedient i taxes de la Generalitat de Catalunya.
 • En el cas de presentar-se deficiencies que requereixin unes obres de reparació i millora i el projecte de rehabilitació s’encarregués a JMP Arquitectura, l’import del ITE quedaria absorbit amb els honoraris de la rehabilitació.

Consulta recomenacions del Departament de Territori i Sostenibilitat

territori